Update From Ethiopia

32 posts

HMN First Metting w OMN 1

የሀዲያ ሚዲያ ኔትወርክ (HMN) ቡድን አባላት ከኦ ኤም ኤን (OMN) ዋና አዘጋጅ አቶ ደጀኔ ጉተማ ጋር ተወያዩ

የሀዲያ ሚዲያ ኔትወርክ ቡድን አባላት የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦ ኤም ኤን ዋና አዘጋጅ ከሆኑት ከአቶ ደጀኔ ጉተማ ጋር ፍሬያማ ውይይት አድርገዋል፡፡ የሀዲያ ሚዲያ ኔትወርክ ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔት ወርክ ጋር በመተባበር ሀዲያ በሳምንት አንድ በቋንቋው ስለራሱ ጉዳይ ፕሮግራም የሚያስተላልፍበት ሁኔታ ዙሪያ ነው ውይይቱ በዋናነት ያተኮረው፡፡ አቶ ደጀኔ ኦ ኤም ኤን ስኬታማ […]

Xadamto’oo Xoqolamto Hadiyyi Laqakamonihee?

Ka kiche’isoo wosh bikin ka taabon lanqoom luw la’insoomo live waaloom amanem.  Arax maala’ilisookok kolii lophphoo hawodamaan Hadiyyi minaadab ihukuyi Hadiyyi gagim la’ukoy hee’uko.  Nees kulumaniins HMN-in Abayich Hafaamo Erodool amaa’lisin kittaabuk kitaab gundanem asheeroo qax xambo uwooko. ሀዲያ በመተከል በ1977 ከሀዲያ አካባቢዎች ተነስተው በቤንሻንጉል ጉሙዝ በመተከል ዞን እንዲሰፍሩ የተደረጉ […]