Announcement

23 posts

False News on Col. Bezabih

የHMN ማሳሰቢያ – ሰለ ጀግናዉ ኮ/ል በዛብህ ብዙ የሃሰት ወሬዎችን ከዚህ በፊት እንደሰማን መረሳት የለበትም

ሰለ ጀግናዉ ኮ/ል በዛብህ ብዙ የሃሰት ወሬዎችን ከዚህ በፊት እንደሰማን መረሳት የለበትም። በተለይም ለቤተሰብ የሚመጣዉ የዉሸት መረጃ ከመለመዱ የተነሳ ከምንም ኣይቆጠርም። ከማመናችን በፊት መረጃዉ ዉስጥ […]

HMN First Metting w OMN 1

የሀዲያ ሚዲያ ኔትወርክ (HMN) ቡድን አባላት ከኦ ኤም ኤን (OMN) ዋና አዘጋጅ አቶ ደጀኔ ጉተማ ጋር ተወያዩ

የሀዲያ ሚዲያ ኔትወርክ ቡድን አባላት የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦ ኤም ኤን ዋና አዘጋጅ ከሆኑት ከአቶ ደጀኔ ጉተማ ጋር ፍሬያማ ውይይት አድርገዋል፡፡ የሀዲያ ሚዲያ ኔትወርክ ከኦሮሚያ […]