HMN Tuut Qoocamukoo – Hundim Exinonaa

Hadiyyi Hobbicho/e - Lion - አምበሳ

 

Mahinatee

Lobakat sawinaamoo wocha.  Mulek ee’loo googi bee’e.  HMN hara’imaat bee’ulas hee’een xanooyo.  Ki’inumwim hinkid HMN hara’iminona yitaka’a xa’imitako’o. Dinatin hara’imitakamisina ki’inuwim woro aagaka’a HMN nihanee yitakamisin shole’aal goog qooceena baxumuyi hee’umo.

 

Tuut Sawit Waaraako

Kaba eeka fooqa’aamo. Oo sawit odim tuut sawitee. Hara’imimaa yim tuut woro aagimaa yima. Lam gabali yooko. Lux gabali Kabeecho/ee la’im gabali Hobichoo/ee Kabeecho/ee. Lasgina Hobichoo/ee-Kabeecho/ee mat mat fatto hee’ooko. Haareechi ihu bikin haw moo’amu las iin la’isehee. Ka bey klick issehee.

Waa’i uwona!

Kabeecho - Tiger - ነብር
Kabeecho – Tiger – ነብር

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *