Abb. Girma Manniso Waaxumo

14 posts
Abb. Girma Waxumo, MBA, IT lach mancho application architect ihaatee. Iix aman hagar issimin hadiyahourney.com, hadiyamedianetwork.com uulisaancho gudissaancho. Bake'amakoo social media page-uwam uulissanchoo gudissaanchoo (YouTuban: https://www.youtube.com/@HMN1 Facebookan: https://www.facebook.com/HadiyaJourney te'im https://www.facebook.com/HadiyaMediaNetwork te'im https://www.facebook.com/groups/HadiyyiGoogo/ TikTokan: https://www.tiktok.com/@hadiyamedianetwork2/ .) Higu manem Hadiyyooma Networking Forum, Inc. yakam wixitinam technology gudisaancho website Hadiyyooma.com uulisaancho.