Abb. Girma Manniso Waaxumo

2 posts
Abb. Girma Waxumo, MBA, IT lach mancho application architect ihaatee. Iix aman hagar issimin hadiyahourney.com hadiyamedianetwork.com uulisaancho gudissaancho. Bake'amakoo social media page-uwam uulissanchoo gudissaanchoo (https://www.facebook.com/HadiyaJourney te'im https://www.facebook.com/HadiyaMediaNetwork te'im https://www.facebook.com/groups/HadiyyiGoogo/). Hadiyyooma Networking Forum, Inc. yakam wixitinam technology gudisaancho website Hadiyyooma.com uulisaancho.