Kabal ni ga’q maaja unjinaa soodone hanssaahim siindoomoyo